Gezinnen in beeld

Na lang te hebben gezocht hoe de gezinnen in beeld te krijgen heb ik de volgende bladen gemaakt. Mogelijk staat uw Familie er nog niet. Dat kan o.a. zijn omdat er nog geen foto’s van zijn.

Elke bijdragen blijft meer dan welkom mits deze betrekking hebben op verwanten en naamdragers van Remco.

Index gezinnen in beeld

 

Geef een reactie