Leenders de Haas gezin

Gezin Leenders de Haas

Petrus Franciscus Leenders hoofd van het gezin huwde 29 april 1892 te Nijmegen met Johanna Maria de Haas. Alle kinderen werden te Nijmegen geboren. Petrus was ruim 60 jaar lid van het zangkoor in de Parochiekerk aan de Molenstraat te Nijmegen. De dochters die ik heb gekend konden ook goed zingen.

Aloysia roepnaam ” Lies” en haar jongste zus “Annie” hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden.Lies heeft ook enkele jaren met haar gezin in de tropen gewoond. Hun jongste dochter heeft altijd samen met haar moeder in het zelfde huis gewoond te Nijmegen.