Haas.de – Snoeken


Jan Francis de Haas huwde met Petronella/Pieternel Snoeken( Snoecken) in 1747 te Tilburg. (kwartierstaat nr 176+177) Zij werd geboren te Arendonk, Belgium op 18 maart 1714. Zoon van 

In de akte werd door velen de Plaatsnaam Oersel in Luijkerland gelezen. Deze was nergens te vinden ook niet op de kaarten van het prinsbisdom-Luik. Na vele oproepen kwam het verlossende woord dat het zou kunnen gaan over het gehucht Oensel , nu gemeente Beek in Limburg.

Nu nog de doopakte vinden van Jan Francis de Haas/Haes. En de speld in de hooiberg is dan echt gevonden.

Het gezin kreeg 7 kinderen waarvan de jongste Petrus huwde met Elisabeth van der Horst. Dit zijn kinderen uit zijn 2e huwelijk.

In bovenstaande acte staat zijn weduwe benoemd als Willemijn van der Brink, Uit notariële akten blikt het te gaan om Willemijn/Wilmijn Jan van der Bruggen. In het testament van 1744 staat dat ze kinderloos zijn. Bron: verwijzing gevonden in de Borgbrieven van Tilburg.  Op 17 januari 1745 werd er een dochter geboren. Deze akten zijn op te vragen door even een mailtje te sturen met de pagina link naar: