Akten & adressen


  • Franciscus de Haas veilingsakte 13-11-1884
  • Leenders de Haas    hypotheek  20-08-1898

  • Franciscus de Haas, koffiehuishouder & Petrus Franciscus Leenders, metselaar echtgenoot van Maria de Haas.

    2 huizen en erven. De Zwanegas 3, hoek 1ste Walstraat, Nijmegen sectie C nummer 2697 & 4683. veiling.  Beide heren zijn voor het zelfde deel verantwoordelijk voor de onderlinge hypotheek. Som van 2000, gulden.
    Overleden vrouw 10-11-1891 te Nijmegen, Maria Janssen, die zonder over hare nalatenschap bij uitersten wil te hebben beschikt tot hare nalatenschap als enige wettelijke erfopvolgster Maria de Haas .

Omdat haar dochter Maria de Haas  onder gemeenschap van goederen gehuwd was met Petrus  Franciscus Leenders moest hij mede ondertekenen in deze acte. Dat was in die tijd heel gewoon. 

Handtekening F.de Haas & P.F.Leenders

Notaris Ten Pol